Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LCG LIZEN 20,99 13.100 13.250 150 1,14
CTS Chứng khoán Vietinbank 24,69 30.800 31.150 350 1,13
GEX Tập đoàn Gelex 57,84 22.250 22.500 250 1,12
HT1 VICEM Hà Tiên 306,75 13.450 13.600 150 1,11
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 19,32 22.600 22.850 250 1,10
IMP IMEXPHARM 15,35 65.000 65.700 700 1,07
TCM Dệt may Thành Công 29,62 41.700 42.150 450 1,07
HDB HDBank 6,78 23.350 23.600 250 1,07
SVC SAVICO 84,01 28.600 28.900 300 1,04
LDG Đầu tư LDG -2,05 2.960 2.990 30 1,01
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 19,41 9.010 9.100 90 0,99
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 14,86 72.300 73.000 700 0,96
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 8,08 9.500 9.590 90 0,94
EVG Tập đoàn Everland 37,29 5.290 5.340 50 0,94
ITD Công nghệ Tiên Phong -3,94 9.500 9.590 90 0,94
ORS Chứng khoán Tiên Phong 14,83 16.050 16.200 150 0,93
VIB VIBBank 6,57 22.000 22.200 200 0,90
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 2.019,27 7.910 7.980 70 0,88
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 0,00 8.110 8.180 70 0,86
AGG Bất động sản An Gia 17,69 24.600 24.800 200 0,81

Cập nhật lúc 15:10 20/02/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.