Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HT1 Xi măng Hà Tiên 1 7,57 14.300 14.750 450 3,14
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 5,29 10.450 10.900 450 4,30
SAV Savimex 4,98 9.000 9.390 390 4,33
VNE Xây dựng điện Việt Nam 62,88 4.710 4.900 190 4,03
TV2 Tư vấn XD Điện 2 7,31 76.500 79.000 2.500 3,26
SRF SEAREFICO 6,52 12.800 13.400 600 4,68
AGR Agriseco 11,41 3.300 3.400 100 3,03
HDG Xây dựng Hà Đô 4,50 27.700 28.500 800 2,88
DLG Đức Long Gia Lai 7,53 1.430 1.490 60 4,19
VOS Vận tải Biển Việt Nam 19,52 1.400 1.440 40 2,85
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 4,60 3.950 4.080 130 3,29
AGM XNK An Giang 7,28 13.300 13.900 600 4,51
LEC BĐS Điện lực Miền Trung -135,51 15.000 15.500 500 3,33
FIT Tập đoàn F.I.T 22,35 6.090 6.270 180 2,95
BCG Bamboo Capital 6,21 6.200 6.400 200 3,22
S4A Thủy điện Sê San 4A 12,47 26.600 27.400 800 3,00
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 21,75 14.400 14.900 500 3,47
FTM Phát triển Đức Quân -0,58 1.410 1.460 50 3,54
SZC Sonadezi Châu Đức 12,43 20.500 21.200 700 3,41
SBV Siam Brothers Việt Nam 5,97 11.000 11.400 400 3,63

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.