Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PVL Đầu tư Nhà Đất Việt -2,36 4.700 4.000 -700 -14,89
VTG Du lịch tỉnh BR-VT -11,42 6.900 5.900 -1.000 -14,49
LCC Xi măng Hồng Phong -0,27 2.200 1.900 -300 -13,64
DAN Dược Danapha 6,57 29.200 25.300 -3.900 -13,36
VKC VKC Holdings -0,29 1.500 1.300 -200 -13,33
LGM Giày da và may mặc XK (Legamex) -1,56 15.100 13.200 -1.900 -12,58
VLW Cấp nước Vĩnh Long 8,52 28.100 24.600 -3.500 -12,46
L43 LILAMA 45.3 -0,70 3.000 2.627 -373 -12,43
PCF Cà phê PETEC 78,73 6.200 5.445 -755 -12,18
RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su 23,18 8.300 7.325 -975 -11,75
VSG Container Phía Nam -0,52 2.000 1.774 -226 -11,30
BSG Xe khách Sài Gòn 16,23 12.100 10.739 -1.361 -11,25
PIS Pisico Bình Định 6,46 9.600 8.525 -1.075 -11,20
VFR Vận tải Vietfracht 1,83 13.000 11.590 -1.410 -10,85
TDF Xây dựng Trung Đô 81,28 15.300 13.700 -1.600 -10,46
SCC Thương mại Đầu tư SHB -5,60 2.000 1.792 -208 -10,40
PEG TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) -96,15 8.000 7.180 -820 -10,25
LSG BĐS Sài Gòn Vina 186,69 13.800 12.406 -1.394 -10,10
SP2 Thủy điện Sử Pán 2 11,44 18.900 17.000 -1.900 -10,05
BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình -5,15 3.800 3.418 -382 -10,05

Cập nhật lúc 15:10 14/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.