Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BST BISATHICO 11,90 15.000 13.500 -1.500 -10,00
NBP Nhiệt điện Ninh Bình 14,48 12.000 10.800 -1.200 -10,00
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 11,55 8.000 7.209 -791 -9,89
VTL Vang Thăng Long -6,66 14.700 13.300 -1.400 -9,52
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 5,68 16.800 15.200 -1.600 -9,52
PGT PGT Holdings -3,13 4.200 3.800 -400 -9,52
C92 XD & ĐT 492 -6,63 6.800 6.200 -600 -8,82
HCT TM-DV-VT Xi măng HP 11,67 10.600 9.667 -933 -8,80
SGH Khách sạn Sài Gòn 24,79 41.400 37.800 -3.600 -8,70
CAN Đồ hộp Hạ Long 5,46 22.100 20.200 -1.900 -8,60
PPP PP.Pharco 10,58 14.800 13.550 -1.250 -8,45
LM7 LILAMA 7 82,27 3.600 3.300 -300 -8,33
HGM Khoáng sản Hà Giang 113,17 35.800 32.900 -2.900 -8,10
SIC Công ty Cổ phần ANI 2,75 8.800 8.100 -700 -7,95
NGC Thủy sản Ngô Quyền -0,28 2.500 2.307 -193 -7,72
VE9 VNECO 9 -0,26 1.300 1.200 -100 -7,69
V21 Vinaconex 21 -23,15 6.600 6.113 -487 -7,38
BTS Xi măng Bút Sơn 9,93 4.300 4.000 -300 -6,98
SMT SAMETEL -10,98 12.000 11.200 -800 -6,67
CTB Bơm Hải Dương 11,87 31.500 29.583 -1.917 -6,09

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.