NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
DLG Đức Long Gia Lai -0,03 -20.680 105.930 0,16 126.610 0,19
VSC VICONSHIP 3,10 107.280 114.640 3,31 7.360 0,21
VNG DL Thành Thành Công -0,13 -9.310 70 0,00 9.380 0,13
TCM Dệt may Thành Công -0,09 -4.990 5.080 0,09 10.070 0,18
KDH Nhà Khang Điền 6,13 279.140 286.940 6,30 7.800 0,17
TNA XNK Thiên Nam -0,15 -8.350 0 0,00 8.350 0,15
DHG Dược Hậu Giang -0,11 -1.160 200 0,02 1.360 0,13
IMP IMEXPHARM 0,14 2.530 5.530 0,30 3.000 0,16
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài -0,13 -2.770 0 0,00 2.770 0,13
DPR Cao su Đồng Phú -0,19 -5.030 0 0,00 5.030 0,19
TV2 Tư vấn XD Điện 2 -0,16 -2.020 0 0,00 2.020 0,16
IJC Becamex IJC -0,22 -17.870 10 0,00 17.880 0,22
DGW Thế Giới Số 0,41 15.370 19.660 0,53 4.290 0,11
SVC SAVICO -0,18 -2.500 0 0,00 2.500 0,18
SZC Sonadezi Châu Đức -0,14 -6.730 3.590 0,08 10.320 0,21
YEG Tập đoàn Yeah1 0,29 4.980 7.180 0,42 2.200 0,13
ANV Thủy sản Nam Việt -0,10 -5.390 1.970 0,04 7.360 0,13
HAI Nông Dược HAI 0,09 31.690 71.490 0,22 39.800 0,12
FRT Bán lẻ FPT 0,36 13.480 19.370 0,51 5.890 0,15
TNI Tập đoàn Thành Nam 0,02 2.010 16.400 0,20 14.390 0,17

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.