NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VOS Vận tải Biển Việt Nam 2,02 126.300 428.600 6,96 302.300 4,94
TCM Dệt may Thành Công -0,83 -17.400 77.700 4,07 95.100 4,90
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả -4,56 -349.012 14.900 0,19 363.912 4,75
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An -4,25 -99.298 8.700 0,36 107.998 4,61
LCG LIZEN -1,87 -161.500 217.000 2,61 378.500 4,48
CTR Công trình Viettel -4,13 -32.000 600 0,08 32.600 4,21
REE Cơ Điện Lạnh REE -0,29 -4.800 58.800 3,87 63.600 4,16
MSB MSB Bank -2,96 -206.895 78.205 1,11 285.100 4,07
BCG Bamboo Capital -2,03 -232.999 228.100 1,99 461.099 4,01
BIC Bảo hiểm BIDV -2,22 -65.700 52.100 1,74 117.800 3,96
ANV Thủy sản Nam Việt -3,71 -116.700 7.200 0,23 123.900 3,94
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 26,82 389.500 445.400 30,65 55.900 3,83
SAB SABECO 0,85 14.200 77.600 4,56 63.400 3,71
CNG CNG Việt Nam -2,46 -70.100 33.300 1,14 103.400 3,60
TNH Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên -3,21 -153.800 14.500 0,30 168.300 3,51
IJC Becamex IJC -1,79 -116.700 109.800 1,63 226.500 3,43
OCB Ngân hàng Phương Đông -2,99 -205.100 18.800 0,27 223.900 3,26
DRC Cao su Đà Nẵng 0,16 6.400 98.300 3,31 91.900 3,15
VGC Tổng Công ty Viglacera -2,92 -53.300 2.200 0,12 55.500 3,04
TVS Chứng khoán Thiên Việt -2,30 -97.000 26.000 0,60 123.000 2,90

Cập nhật lúc 15:10 24/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.