NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
NTL Đô thị Từ Liêm 0,44 18.820 23.500 0,54 4.680 0,11
KSB Khoáng sản Bình Dương -0,03 -1.550 2.000 0,04 3.550 0,06
DLG Đức Long Gia Lai -0,04 -28.120 29.020 0,04 57.140 0,09
HAG Hoàng Anh Gia Lai -0,03 -7.510 5.000 0,02 12.510 0,05
CCL ĐT&PT Dầu khí Cửu Long -0,10 -14.830 0 0,00 14.830 0,10
VTO VITACO -0,03 -3.610 4.160 0,03 7.770 0,06
C32 Đầu tư Xây dựng 3-2 -0,07 -3.300 900 0,02 4.200 0,09
PAN Tập đoàn PAN 0,02 600 2.640 0,08 2.040 0,06
PGC Gas Petrolimex -0,08 -5.720 300 0,00 6.020 0,08
IMP IMEXPHARM -0,04 -910 0 0,00 910 0,04
SCR Sacomreal -0,08 -12.690 0 0,00 12.690 0,08
DHA Hóa An -0,03 -990 410 0,01 1.400 0,04
DRH DRH Holdings 0,02 4.100 21.050 0,10 16.950 0,08
CMG Tập đoàn CMC -0,04 -1.080 0 0,00 1.080 0,04
CTG VietinBank -0,12 -5.150 10 0,00 5.160 0,12
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ -0,07 -19.500 500 0,00 20.000 0,07
PC1 Xây lắp điện I 2,35 123.770 128.390 2,44 4.620 0,09
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia 0,47 86.100 96.800 0,53 10.700 0,06
DPR Cao su Đồng Phú -0,08 -2.110 200 0,01 2.310 0,09
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An -0,01 -1.010 3.000 0,04 4.010 0,05

Cập nhật lúc 15:10 11/11/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.