NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
TPC Nhựa Tân Đại Hưng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TRA Traphaco 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TRC Cao su Tây Ninh 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TIX TANIMEX 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TEG TECGROUP 0,00 0 0 0,00 0 0,00
THG XD Tiền Giang 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TDG Đầu tư TDG Global 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TDH Thủ Đức House 0,01 2.100 2.100 0,01 0 0,00
TCI Chứng khoán Thành Công 0,09 8.300 8.300 0,09 0 0,00
TCO TCO Holdings 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TCR Gốm sứ TAICERA 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TCT Cáp treo Tây Ninh 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 24/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.