NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VCS VICOSTONE 0,72 8.200 8.200 0,72 0 0,00
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 0,04 6.400 67.400 0,39 61.000 0,35
BII Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 0,37 369.000 369.000 0,37 0 0,00
SHB SHB 0,24 35.600 35.600 0,24 0 0,00
PVS DVKT Dầu khí PTSC -0,96 -51.310 12.000 0,23 63.310 1,19
SHS Chứng khoán SG - HN 0,17 19.200 19.200 0,17 0 0,00
SRA SARA Việt Nam 0,09 10.100 10.100 0,09 0 0,00
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 0,08 2.000 2.000 0,08 0 0,00
NBC Than Núi Béo 0,07 11.000 11.000 0,07 0 0,00
BVS Chứng khoán Bảo Việt 0,04 4.100 4.100 0,04 0 0,00
VNC VINACONTROL 0,02 600 600 0,02 0 0,00
PVG PVGAS NORTH -0,06 -10.600 2.000 0,01 12.600 0,08
HHP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 0,01 1.000 1.000 0,01 0 0,00
INN Bao bì và In Nông Nghiệp 0,01 400 400 0,01 0 0,00
PPP PP.Pharco 0,01 1.000 1.000 0,01 0 0,00
SDT Sông Đà 10 0,01 2.700 2.700 0,01 0 0,00
IVS Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 0,00 0 1.000 0,01 1.000 0,01
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 0,01 600 600 0,01 0 0,00
HLD Bất động sản HUDLAND 0,01 700 700 0,01 0 0,00
PMC Pharmedic 0,01 100 100 0,01 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 11/11/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.