NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
BVS Chứng khoán Bảo Việt -0,01 -1.000 14.000 0,13 15.000 0,14
CTB Bơm Hải Dương 0,01 300 300 0,01 0 0,00
NBC Than Núi Béo 0,02 3.900 3.900 0,02 0 0,00
PLC Hóa dầu Petrolimex 0,17 10.000 10.000 0,17 0 0,00
PVS DVKT Dầu khí PTSC -3,10 -246.400 5.000 0,06 251.400 3,17
VCS VICOSTONE 0,62 9.200 9.700 0,65 500 0,03
TDN Than Đèo Nai 0,01 1.300 1.300 0,01 0 0,00
SHB SHB -19,55 -1.410.933 682.600 9,55 2.093.533 29,09
EID Phát triển GD Hà Nội 0,03 2.600 7.600 0,08 5.000 0,05
SED Phát triển GD Phương Nam 0,00 0 800 0,01 800 0,01
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 0,01 600 600 0,01 0 0,00
PMC Pharmedic 0,02 500 500 0,02 0 0,00
AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ 0,03 1.700 1.700 0,03 0 0,00
IVS Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 0,00 0 6.000 0,04 6.000 0,04
WCS Bến xe Miền Tây 0,13 800 800 0,13 0 0,00
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 0,20 31.000 31.000 0,20 0 0,00
KVC XNK Inox Kim Vĩ 0,01 15.600 15.600 0,01 0 0,00
MST Đầu tư MST 0,05 17.900 17.900 0,05 0 0,00
TDT Đầu tư và Phát triển TDT 0,03 2.500 2.500 0,03 0 0,00
PGN Phụ Gia Nhựa 0,06 5.000 5.000 0,06 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.