NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan -17,51 -94.605 380.000 70,29 474.605 87,80
ACV Cảng Hàng không VN 1,42 15.000 101.000 10,01 86.000 8,60
VPR VINAPRINT 2,95 196.625 196.625 2,95 0 0,00
MPC Thủy sản Minh Phú 0,30 17.300 17.300 0,30 0 0,00
VEA Máy động lực và Máy NN -1,41 -32.600 6.400 0,27 39.000 1,68
ABI BH NH Nông Nghiệp 0,25 9.700 9.700 0,25 0 0,00
GDA Tôn Đông Á 0,25 10.000 10.000 0,25 0 0,00
DGT Công trình GT Đồng Nai 0,21 33.000 33.000 0,21 0 0,00
MSR Masan High-Tech Materials 0,19 11.200 11.400 0,20 200 0,00
BLI Bảo hiểm Nhà Rồng 0,15 14.000 14.000 0,15 0 0,00
FOC FPT Online -0,85 -10.000 1.800 0,15 11.800 1,00
VTK Tư vấn thiết kế Viettel 0,06 720 1.720 0,14 1.000 0,08
SGP Cảng Sài Gòn 0,11 5.000 5.000 0,11 0 0,00
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -0,07 -2.000 2.700 0,10 4.700 0,17
BMS Chứng khoán Bảo Minh 0,07 6.400 6.400 0,07 0 0,00
IFS Thực phẩm Quốc tế 0,00 0 2.000 0,06 2.000 0,06
BSR BSR -0,45 -19.800 2.800 0,06 22.600 0,52
TTD Bệnh viện Tim Tâm Đức 0,04 600 600 0,04 0 0,00
FTM Phát triển Đức Quân 0,04 50.000 50.000 0,04 0 0,00
QNS Đường Quảng Ngãi -13,44 -266.900 700 0,04 267.600 13,48

Cập nhật lúc 15:10 24/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.