NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM -6,67 -391.100 89.300 1,56 480.400 8,24
BSI Chứng khoán BIDV -7,33 -126.687 14.313 0,84 141.000 8,17
NKG Thép Nam Kim -3,42 -137.300 174.600 4,40 311.900 7,82
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam -5,21 -231.000 114.400 2,54 345.400 7,75
HPX Đầu tư Hải Phát -5,76 -801.200 230.200 1,61 1.031.400 7,37
VDS Chứng khoán Rồng Việt -2,80 -118.600 186.700 4,12 305.300 6,92
CTS Chứng khoán Vietinbank -4,74 -110.200 51.200 2,16 161.400 6,90
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 3,04 303.700 916.900 9,45 613.200 6,41
DIG DIC Corp -1,85 -68.000 148.100 4,27 216.100 6,12
SHB SHB -0,36 -33.993 493.600 5,75 527.593 6,11
LHG KCN Long Hậu -5,70 -160.500 3.200 0,11 163.700 5,81
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam -3,00 -265.800 243.000 2,81 508.800 5,80
BVH Tập đoàn Bảo Việt 8,12 182.295 311.800 13,92 129.505 5,80
ELC ELCOM 0,76 30.000 235.000 6,52 205.000 5,76
BMI Bảo hiểm Bảo Minh -4,83 -186.300 28.200 0,74 214.500 5,57
HSG Tập đoàn Hoa Sen -3,05 -135.269 109.009 2,34 244.278 5,39
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh -0,94 -116.600 533.300 4,16 649.900 5,10
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN -1,37 -45.800 128.600 3,66 174.400 5,03
VIB VIBBank -4,71 -211.242 14.058 0,31 225.300 5,02
TV2 Tư vấn XD Điện 2 -0,98 -20.900 95.600 4,04 116.500 5,02

Cập nhật lúc 15:10 24/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.