Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FUCVREIT Quỹ đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 8.600 8.000 -600 -6,97
LAF Chế biến Hàng XK Long An 6,97 9.100 8.470 -630 -6,92
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 18,66 10.450 9.730 -720 -6,88
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 15,49 13.500 12.600 -900 -6,66
HU1 Xây dựng HUD1 6,08 5.900 5.510 -390 -6,61
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 6,06 7.310 6.850 -460 -6,29
MCG Cơ điện và XD VN 5,35 1.660 1.560 -100 -6,02
SHP Thủy điện Miền Nam 9,92 25.000 23.700 -1.300 -5,20
C47 Xây dựng 47 27,86 11.950 11.350 -600 -5,02
TS4 Thủy sản số 4 -5,26 3.200 3.070 -130 -4,06
DXV Xi măng & VLXD Đà Nẵng 10,09 2.380 2.290 -90 -3,78
ATG An Trường An -0,67 550 530 -20 -3,63
SGT Sài Gòn Telecom -85,88 4.300 4.150 -150 -3,48
PGD PV GAS D 11,05 30.500 29.500 -1.000 -3,27
VDS Chứng khoán Rồng Việt -8,02 6.200 6.000 -200 -3,22
STG Kho Vận Miền Nam 19,25 15.500 15.000 -500 -3,22
TBC Thủy điện Thác Bà 14,43 24.000 23.300 -700 -2,91
MHC Hàng hải Hà Nội -1,14 3.100 3.010 -90 -2,90
CLL Cảng Cát Lái 11,22 28.000 27.200 -800 -2,85
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 4,74 19.850 19.300 -550 -2,77

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.