Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
APG Chứng khoán APG 3.565 3.165,96 1.230.413 2.573 3.544,23 994.153
OCB Ngân hàng Phương Đông 2.913 3.098,06 1.397.270 2.217 3.490,38 1.198.038
VIB VIBBank 3.341 3.368,19 1.235.918 2.725 3.481,90 1.042.279
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.442 3.112,76 1.073.271 2.900 3.405,45 766.683
NTL Đô thị Từ Liêm 2.866 3.371,54 1.365.652 2.469 3.378,41 1.178.615
KDH Nhà Khang Điền 2.579 3.381,87 1.485.901 2.276 3.381,69 1.310.989
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 10.670 2.672,81 307.550 8.691 3.175,11 297.578
DRC Cao su Đà Nẵng 2.216 3.209,15 1.647.158 1.948 3.333,02 1.504.242
PLX Petrolimex 1.930 3.247,77 1.866.590 1.740 3.293,85 1.706.434
BVH Tập đoàn Bảo Việt 1.522 2.972,03 2.235.210 1.330 3.187,43 2.094.307
GAS PV Gas 1.418 2.952,39 2.432.019 1.214 3.138,16 2.212.590
EVG Tập đoàn Everland 5.315 2.814,42 814.459 3.456 3.111,11 585.389
TDC Becamex TDC 3.383 3.083,15 1.081.067 2.852 3.109,46 919.276
QCG Quốc Cường Gia Lai 4.472 3.260,72 872.550 3.737 3.054,21 682.951
HDG Tập đoàn Hà Đô 2.282 3.196,23 1.556.856 2.053 3.059,17 1.340.723
TNI Tập đoàn Thành Nam 4.783 2.733,70 848.884 3.220 2.969,02 620.725
HVN Vietnam Airlines 1.936 2.763,42 1.944.306 1.421 2.929,29 1.512.904
DGC Hóa chất Đức Giang 1.600 2.824,90 2.171.538 1.301 2.936,41 1.835.561
PPC Nhiệt điện Phả Lại 2.847 2.880,90 1.160.200 2.483 2.928,01 1.028.292
PAN Tập đoàn PAN 2.630 2.777,30 1.291.817 2.150 2.901,45 1.103.135

Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.