Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
ROS Xây dựng FLC FAROS 11.376 1.178,81 86.913 13.563 804,17 70.692
MBB MBBank 5.634 270,36 55.503 4.871 289,39 51.367
STB Sacombank 7.727 239,92 33.683 7.123 269,28 34.848
HPG Hòa Phát 4.045 231,94 72.299 3.208 259,04 64.043
HSG Tập đoàn Hoa Sen 5.787 188,42 28.872 6.526 194,55 33.618
CTG VietinBank 4.103 169,54 41.511 4.084 189,09 46.084
SSI Chứng khoán SSI 3.991 115,40 33.701 3.424 111,13 27.847
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 4.159 139,29 32.819 4.244 106,73 25.660
FPT FPT Corp 2.089 84,81 69.850 1.214 98,61 47.202
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 5.852 57,27 11.671 4.907 68,94 11.782
BID BIDV 1.893 49,56 34.628 1.431 57,12 30.177
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.004 48,38 30.923 1.565 55,16 27.518
VNM VINAMILK 1.040 50,88 61.893 822 54,20 52.097
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 5.821 59,75 9.661 6.185 54,08 9.291
MWG Thế giới di động 1.683 34,49 38.604 893 45,93 27.301
VCB Vietcombank 1.221 35,72 36.505 979 37,36 30.595
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 3.301 34,56 6.466 5.344 36,21 10.971
MSN Tập đoàn Masan 1.175 26,39 28.580 923 28,27 24.064
GMD Gemadept 2.521 20,00 12.229 1.635 24,40 9.678
DPM Đạm Phú Mỹ 2.088 22,81 11.799 1.933 23,45 11.229

Cập nhật lúc 15:10 11/11/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.