Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB Sacombank 5.741 53.088,69 10.215.124 5.197 53.345,89 9.291.439
HPG Hòa Phát 3.760 51.415,73 17.442.982 2.948 53.204,06 14.149.826
SSI Chứng khoán SSI 3.783 40.947,03 12.543.504 3.264 42.253,44 11.169.528
MBB MBBank 3.994 35.072,69 9.937.884 3.529 34.871,21 8.731.970
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB VPBank 5.109 25.958,03 5.900.723 4.399 27.431,61 5.368.815
NVL Novaland 4.586 24.762,23 7.536.010 3.286 26.906,07 5.867.431
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.607 25.133,62 6.221.346 4.040 25.425,57 5.519.290
CTG VietinBank 3.481 22.754,95 7.412.550 3.070 24.031,14 6.903.868
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.018 16.891,59 4.847.685 3.484 18.696,88 3.725.854
TCB Techcombank 3.367 17.041,10 6.425.134 2.652 17.505,81 5.198.982
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.541 11.593,30 2.994.147 3.872 12.323,64 2.713.732
VRE Vincom Retail 2.706 10.685,30 4.635.161 2.305 11.414,89 4.218.447
EIB Eximbank 5.198 9.257,27 2.071.815 4.468 9.978,88 1.919.688
BID BIDV 2.561 8.315,11 3.716.701 2.237 9.046,02 3.532.787
HDB HDBank 3.629 8.259,62 2.707.820 3.050 9.050,40 2.493.816
VHM Vinhomes 2.105 7.786,66 4.752.448 1.638 8.483,29 4.029.243
VIC VinGroup 1.801 7.344,42 5.264.373 1.395 8.144,04 4.521.799
FPT FPT Corp 1.733 7.235,44 5.218.047 1.387 7.548,42 4.356.316
VNM VINAMILK 1.384 7.132,64 6.230.807 1.145 7.439,09 5.373.357

Cập nhật lúc 15:10 24/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.