Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB Sacombank 5.726 53.484,37 10.284.628 5.200 53.829,90 9.400.283
HPG Hòa Phát 3.763 51.998,88 17.638.174 2.948 53.912,12 14.326.050
SSI Chứng khoán SSI 3.785 41.330,71 12.666.109 3.263 42.724,40 11.286.666
MBB MBBank 3.991 35.556,55 10.093.458 3.523 35.389,92 8.866.813
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB VPBank 5.120 26.476,75 6.010.526 4.405 27.984,88 5.466.071
NVL Novaland 4.583 25.185,60 7.651.580 3.292 27.367,50 5.971.681
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.622 25.863,67 6.311.371 4.098 26.103,81 5.648.166
CTG VietinBank 3.483 23.037,15 7.500.574 3.071 24.336,81 6.988.207
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.016 17.193,52 4.942.418 3.479 19.102,33 3.808.520
TCB Techcombank 3.363 17.267,53 6.508.363 2.653 17.769,20 5.284.139
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.545 11.685,39 3.019.168 3.870 12.448,13 2.738.803
VRE Vincom Retail 2.719 10.890,86 4.728.397 2.303 11.627,88 4.276.024
EIB Eximbank 5.207 9.620,75 2.127.355 4.522 10.389,29 1.995.407
HDB HDBank 3.646 8.406,82 2.746.860 3.061 9.210,95 2.526.201
BID BIDV 2.555 8.362,24 3.759.262 2.224 9.098,22 3.561.382
VHM Vinhomes 2.121 7.978,82 4.881.287 1.635 8.696,95 4.101.089
VIC VinGroup 1.803 7.399,36 5.318.644 1.391 8.209,73 4.553.668
FPT FPT Corp 1.723 7.393,14 5.364.489 1.378 7.696,35 4.466.995
VNM VINAMILK 1.390 7.253,15 6.310.610 1.149 7.580,37 5.453.678

Cập nhật lúc 15:10 14/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.