Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HUT Xây dựng TASCO 20.717 327,18 22.559 14.503 367,71 17.749
KLF KLF Global 18.019 435,97 31.143 13.999 377,05 20.925
PVX Xây lắp dầu khí VN 19.733 247,80 12.373 20.028 196,56 9.961
ART Chứng khoán BOS 10.525 231,84 23.662 9.798 200,21 19.023
PVS DVKT Dầu khí PTSC 4.897 318,88 82.581 3.861 321,15 65.577
SHB SHB 5.663 264,54 41.251 6.413 298,61 52.729
ACB Ngân hàng Á Châu 4.073 231,45 61.003 3.794 219,59 53.911
ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 15.237 98,98 4.634 21.360 73,58 4.829
MST Đầu tư MST 6.822 95,14 21.664 4.391 106,76 15.649
SHS Chứng khoán SG - HN 5.107 120,48 26.284 4.584 129,55 25.369
CEO Tập đoàn CEO 7.857 71,09 11.377 6.249 79,63 10.135
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 4.989 87,48 27.315 3.203 86,10 17.258
NHP Sản xuất XNK NHP 17.390 53,89 2.552 21.117 35,11 2.019
BII Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 14.943 61,79 3.148 19.628 43,26 2.895
SPP Bao bì Nhựa SG 12.414 22,85 2.919 7.828 38,88 3.132
KVC XNK Inox Kim Vĩ 14.240 70,78 4.129 17.141 45,17 3.172
TNG ĐT & TM TNG 2.975 85,93 36.920 2.327 90,20 30.319
HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc 13.383 51,14 3.716 13.761 36,04 2.693
VIG CK TM và CN Việt Nam 13.721 40,51 2.473 16.379 31,85 2.321
MBG Tập đoàn MBG 4.944 72,59 21.328 3.404 80,48 16.277

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.