Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.411 6.032,73 2.855.850 2.112 6.261,19 2.596.810
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 29.485 5.669,59 213.088 26.607 5.729,24 194.311
HPX Đầu tư Hải Phát 7.505 5.012,67 1.089.950 4.599 5.992,05 798.441
NLG BĐS Nam Long 2.470 5.970,12 2.941.867 2.029 6.035,19 2.443.114
GMD Gemadept 2.235 5.469,94 2.884.743 1.896 5.942,07 2.658.339
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.222 5.311,52 1.636.608 3.245 5.680,93 1.345.436
DRH DRH Holdings 3.891 5.260,20 1.867.562 2.817 5.613,35 1.442.657
TLH Thép Tiến Lên 3.772 5.261,01 1.726.888 3.047 5.557,96 1.473.312
AGR Agriseco 3.013 4.911,98 2.048.158 2.398 5.332,07 1.769.981
VOS Vận tải Biển Việt Nam 3.357 5.074,13 1.923.349 2.638 5.215,80 1.553.532
VIB VIBBank 3.687 5.097,33 1.672.588 3.048 5.157,44 1.398.686
MSN Tập đoàn Masan 1.557 4.773,39 3.542.775 1.347 4.924,52 3.162.147
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 4.695 4.388,82 1.441.136 3.045 4.878,32 1.039.074
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 2.743 4.609,06 1.885.393 2.445 4.804,66 1.751.725
KSB Khoáng sản Bình Dương 2.271 4.493,18 2.356.911 1.906 4.698,15 2.068.608
OCB Ngân hàng Phương Đông 3.068 3.942,35 1.653.424 2.384 4.479,37 1.459.804
PC1 Tập đoàn PC1 2.378 4.193,59 2.144.166 1.956 4.486,17 1.886.275
KDH Nhà Khang Điền 2.572 4.174,34 1.844.547 2.263 4.146,45 1.612.349
VNE Xây dựng điện Việt Nam 4.286 4.167,09 1.090.022 3.823 4.044,33 943.519
TCM Dệt may Thành Công 2.678 3.841,27 1.704.890 2.253 4.055,33 1.514.526

Cập nhật lúc 15:10 14/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.