Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BCG Bamboo Capital 3.287 6.111,34 2.581.664 2.367 6.644,81 2.021.594
SAM SAM Holdings 4.355 6.954,50 1.750.955 3.972 6.659,03 1.528.913
HDB HDBank 3.303 6.058,80 2.255.296 2.686 6.611,92 2.001.916
FPT FPT Corp 1.767 6.181,58 4.319.541 1.431 6.496,04 3.677.306
TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 5.590 7.208,50 1.467.527 4.912 6.392,50 1.143.612
FCN FECON CORP 3.243 5.902,65 2.271.357 2.599 6.350,32 1.958.340
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 5.527 5.999,89 1.311.935 4.573 6.124,93 1.108.267
VNM VINAMILK 1.317 5.617,42 5.132.506 1.094 5.903,94 4.483.912
REE Cơ Điện Lạnh REE 2.542 5.631,88 2.523.539 2.232 5.870,01 2.309.656
TPB TPBank 3.514 5.318,73 1.879.200 2.830 5.760,11 1.639.154
VCB Vietcombank 1.788 5.481,20 3.415.819 1.605 5.755,84 3.219.746
VHM Vinhomes 1.892 5.206,19 3.358.558 1.550 5.644,10 2.982.536
VIC VinGroup 1.713 5.012,99 3.582.000 1.399 5.579,06 3.257.289
MSB MSB Bank 3.461 4.591,69 1.755.899 2.615 5.519,85 1.595.101
EIB Eximbank 4.734 4.849,91 1.179.303 4.113 5.413,44 1.143.550
VCI Chứng khoán Vietcap 2.810 5.188,49 2.247.656 2.308 5.310,81 1.890.146
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 4.228 4.933,27 1.505.611 3.277 5.245,19 1.240.504
GMD Gemadept 2.344 4.843,84 2.407.040 2.012 5.235,99 2.233.944
TLH Thép Tiến Lên 3.854 4.682,11 1.487.856 3.147 4.893,38 1.269.781
VCG VINACONEX 3.067 4.642,14 2.034.060 2.282 4.871,46 1.588.515

Cập nhật lúc 15:10 02/06/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.