Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 163.296 4.328,48 32.722 132.280 6.134,37 37.566
ROS Xây dựng FLC FAROS 12.444 1.392,07 188.339 7.391 1.905,07 153.092
STB Sacombank 7.984 1.551,87 257.300 6.031 1.581,54 198.098
HPG Hòa Phát 4.510 1.409,65 399.913 3.525 1.396,97 309.771
FLC Tập đoàn FLC 11.127 1.271,94 137.674 9.239 1.380,62 124.078
HQC Địa ốc Hoàng Quân 17.878 918,81 78.814 11.658 1.135,17 63.495
MBB MBBank 4.565 1.077,58 274.585 3.924 1.071,27 234.690
FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 30.371 715,79 43.111 16.603 952,89 31.375
TCB Techcombank 4.504 864,61 263.338 3.283 890,50 197.698
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 8.304 639,49 124.662 5.130 839,35 101.073
LPB LienViet Post Bank 5.607 680,48 158.063 4.305 808,87 144.273
SSI Chứng khoán SSI 4.420 784,41 217.263 3.610 793,74 179.578
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 5.097 693,75 172.821 4.014 730,55 143.338
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 5.933 650,75 165.383 3.935 708,25 119.379
HSG Tập đoàn Hoa Sen 5.496 610,37 143.746 4.246 669,95 121.906
ACB Ngân hàng Á Châu 4.515 536,25 131.756 4.070 605,02 133.989
HAG Hoàng Anh Gia Lai 8.009 497,38 95.466 5.210 596,70 74.506
CTG VietinBank 4.639 550,02 150.694 3.650 579,63 124.958
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 4.873 474,05 124.955 3.794 541,03 111.031
DLG Đức Long Gia Lai 14.077 486,60 51.070 9.528 514,11 36.521

Cập nhật lúc 15:10 05/03/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.