Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 146.680 2.260,44 17.433 129.665 2.257,70 15.392
STB Sacombank 7.849 761,53 88.183 8.636 777,77 99.090
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 102.296 724,80 7.563 95.835 721,49 7.053
HPG Hòa Phát 4.130 691,05 198.122 3.488 747,29 180.950
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 45.878 548,67 14.718 37.279 679,73 14.816
HSG Tập đoàn Hoa Sen 6.212 695,05 111.758 6.219 709,72 114.252
FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 38.182 398,00 18.425 21.601 660,85 17.308
HQC Địa ốc Hoàng Quân 17.698 595,02 40.319 14.758 685,69 38.745
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 9.225 505,68 67.604 7.480 656,98 71.216
ROS Xây dựng FLC FAROS 11.016 426,34 48.046 8.874 448,83 40.744
FLC Tập đoàn FLC 9.281 311,89 43.464 7.176 391,00 42.128
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 5.085 333,56 67.922 4.911 390,09 76.708
HAG Hoàng Anh Gia Lai 7.432 371,18 60.796 6.105 381,57 51.345
MBB MBBank 3.871 386,49 69.268 5.580 364,75 94.233
GEX Thiết bị điện Việt Nam 7.856 363,42 62.554 5.810 344,01 43.787
SSI Chứng khoán SSI 4.333 323,11 67.700 4.773 336,54 77.678
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 4.534 283,85 67.970 4.176 313,00 69.031
CTG VietinBank 3.559 265,21 71.929 3.687 293,59 82.500
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.694 235,59 57.172 4.121 282,70 60.229
TTF Gỗ Trường Thành 8.649 300,29 55.687 5.392 282,15 32.624

Cập nhật lúc 15:10 25/09/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.