Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 93.072 2.842,19 33.643 84.481 2.125,11 22.833
HPG Hòa Phát 2.390 1.350,96 480.234 2.813 1.495,43 625.757
FLC Tập đoàn FLC 5.025 1.304,85 197.250 6.615 1.208,92 240.595
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.689 838,21 205.657 4.076 1.000,72 213.415
HQC Địa ốc Hoàng Quân 7.530 824,72 132.087 6.244 882,72 117.223
ROS Xây dựng FLC FAROS 5.919 664,57 131.252 5.063 789,23 133.342
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 5.400 627,53 132.679 4.730 750,57 139.007
DLG Đức Long Gia Lai 7.749 891,42 141.742 6.289 744,01 96.018
SCR Sacomreal 5.271 688,96 159.792 4.312 728,26 138.150
HSG Tập đoàn Hoa Sen 2.767 776,83 258.914 3.000 698,33 252.347
MBB MBBank 2.365 604,23 335.866 1.799 695,72 294.196
STB Sacombank 4.136 722,86 187.008 3.865 684,00 165.379
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 22.717 939,69 34.814 26.992 617,39 27.177
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 2.758 617,58 277.679 2.224 622,97 225.837
FIT Tập đoàn F.I.T 5.693 714,08 214.918 3.323 586,41 103.004
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.046 773,89 143.071 5.409 552,23 109.428
SSI Chứng khoán SSI 2.911 506,78 301.179 1.683 524,84 180.267
TCB Techcombank 2.202 461,44 215.029 2.146 514,14 233.465
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 2.979 476,49 143.768 3.314 504,93 169.497
CTG VietinBank 2.384 483,09 226.939 2.129 491,68 206.258

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2021. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.