NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MSN Tập đoàn Masan -5,81 -72.440 190.520 15,39 262.960 21,20
GAS PV Gas -2,21 -19.250 18.750 2,18 38.000 4,39
SCR Sacomreal -1,69 -190.990 73.100 0,65 264.090 2,33
VNM VINAMILK -6,66 -52.940 268.350 33,91 321.290 40,56
VRE Vincom Retail -0,57 -15.540 160.390 6,03 175.930 6,59
BVH Tập đoàn Bảo Việt -3,16 -35.260 6.940 0,63 42.200 3,79
VIC VinGroup -34,62 -349.940 623.190 61,64 973.130 96,26
PPC Nhiệt điện Phả Lại -8,18 -443.770 75.230 1,40 519.000 9,58
VHM Vinhomes 1,48 19.200 73.820 5,64 54.620 4,16
PHR Cao su Phước Hòa -2,17 -74.250 0 0,00 74.250 2,17
HPG Hòa Phát 27,46 670.730 1.717.050 70,21 1.046.320 42,75
AAA An Phát Plastic -9,23 -608.420 7.070 0,11 615.490 9,33
MWG Thế giới di động 0,00 0 30.000 4,11 30.000 4,11
BID BIDV 35,78 1.028.650 1.078.310 37,51 49.660 1,73
VJC Vietjet Air -22,29 -162.090 30.580 4,26 192.670 26,55
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 10,91 538.620 811.880 16,48 273.260 5,58
SKG Tàu Cao tốc Superdong -2,05 -110.140 26.760 0,50 136.900 2,55
VCB Vietcombank 0,59 11.890 646.200 37,65 634.310 37,06
YEG Tập đoàn Yeah1 1,35 4.720 26.920 7,72 22.200 6,37
DLG Đức Long Gia Lai -2,73 -1.183.980 0 0,00 1.183.980 2,73

Cập nhật lúc 15:10 18/10/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.