NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FMC Thủy sản Sao Ta 0,06 2.260 2.300 0,06 40 0,00
DLG Đức Long Gia Lai -0,04 -28.120 29.020 0,04 57.140 0,09
HDG Xây dựng Hà Đô -0,28 -7.920 2.000 0,07 9.920 0,35
SZL Sonadezi Long Thành -0,16 -3.400 1.080 0,05 4.480 0,21
CNG CNG Việt Nam 0,07 3.060 3.060 0,07 0 0,00
PET PETROLSETCO 0,05 6.340 6.340 0,05 0 0,00
FPT FPT Corp 0,06 1.000 1.000 0,06 0 0,00
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling -0,96 -58.300 2.530 0,04 60.830 1,01
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa -2,38 -126.370 3.140 0,06 129.510 2,44
LHG KCN Long Hậu 0,03 1.550 2.390 0,04 840 0,01
HDC Phát triển Nhà BR-VT -0,06 -2.420 2.960 0,07 5.380 0,13
DHG Dược Hậu Giang 0,01 80 500 0,05 420 0,04
EVG Đầu tư Everland 0,05 19.900 24.560 0,07 4.660 0,01
TCT Cáp treo Tây Ninh 0,05 1.070 1.070 0,05 0 0,00
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 0,07 4.820 4.820 0,07 0 0,00
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 0,05 2.240 2.240 0,05 0 0,00
CTS Vietinbank Securities -0,13 -16.100 7.000 0,06 23.100 0,18
NSC Giống cây trồng TW 0,04 440 440 0,04 0 0,00
IJC Becamex IJC -0,14 -8.750 3.600 0,06 12.350 0,19
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An -0,01 -1.010 3.000 0,04 4.010 0,05

Cập nhật lúc 15:10 11/11/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.