NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung 0,76 24.170 25.000 0,79 830 0,03
VCI Chứng khoán Bản Việt -11,78 -516.460 35.240 0,81 551.700 12,59
FLC Tập đoàn FLC 0,43 151.160 186.220 0,53 35.060 0,10
NLG BĐS Nam Long -5,46 -236.850 23.150 0,54 260.000 6,00
D2D Phát triển Đô thị số 2 0,00 -120 7.730 0,46 7.850 0,46
VPB VPBank 0,81 35.160 35.160 0,81 0 0,00
SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn 0,48 6.800 6.800 0,48 0 0,00
CTD Xây dựng Coteccons 0,21 2.740 8.110 0,61 5.370 0,40
AAA An Phát Bioplastics 0,66 52.950 54.520 0,68 1.570 0,02
DRH DRH Holdings 0,55 82.110 82.110 0,55 0 0,00
RAL Bóng đèn & Phích Rạng Đông 0,44 5.600 5.600 0,44 0 0,00
DGW Thế Giới Số 0,41 15.370 19.660 0,53 4.290 0,11
LDG Đầu tư LDG 0,36 62.560 77.000 0,45 14.440 0,08
HDC Phát triển Nhà BR-VT -1,22 -75.260 28.210 0,46 103.470 1,68
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa -0,34 -23.630 51.670 0,77 75.300 1,11
ROS Xây dựng FLC FAROS -2,68 -780.240 208.400 0,72 988.640 3,40
PDR BĐS Phát Đạt 0,74 27.530 27.530 0,74 0 0,00
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn -1,30 -38.700 14.550 0,49 53.250 1,79
FRT Bán lẻ FPT 0,36 13.480 19.370 0,51 5.890 0,15
CRE Bất động sản Thế Kỷ -19,06 -1.191.470 39.530 0,64 1.231.000 19,70

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.