NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
GMC Garmex Sài Gòn 0,00 200 200 0,00 0 0,00
GMD Gemadept 0,00 0 0 0,00 0 0,00
GSP Gas Shipping 0,00 310 310 0,00 0 0,00
GTA Gỗ Thuận An 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HAI Nông Dược H.A.I 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HAP Tập đoàn Hapaco 0,00 750 750 0,00 0 0,00
HAR BĐS An Dương Thảo Điền 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HAS Hacisco 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HAX Ô tô Hàng Xanh 0,17 9.590 9.590 0,17 0 0,00
FPT FPT Corp 0,06 1.000 1.000 0,06 0 0,00
FTM Phát triển Đức Quân 0,01 3.000 3.000 0,01 0 0,00
FTS Chứng khoán FPT 0,00 0 0 0,00 0 0,00
FUCTVGF1 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM 0,00 0 0 0,00 0 0,00
FUCTVGF2 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 0,00 0 0 0,00 0 0,00
FUCVREIT Quỹ đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 0 0 0,00 0 0,00
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,00 140 140 0,00 0 0,00
FCM Khoáng sản FECON 0,00 500 500 0,00 0 0,00
FDC FIDECO 0,00 0 0 0,00 0 0,00
FIR Địa ốc First Real 0,00 0 0 0,00 0 0,00
ELC Phát triển Công nghệ ĐT-VT 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 11/11/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.