NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
NNC Đá Núi Nhỏ 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DTT Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành 0,00 0 0 0,00 0 0,00
LEC BĐS Điện lực Miền Trung 0,00 0 0 0,00 0 0,00
SHA Sơn Hà Sài Gòn 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HSL CB Nông sản Hồng Hà Sơn La 0,03 5.000 5.000 0,03 0 0,00
NBB 577 CORP 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CLC Thuốc lá Cát Lợi 0,00 0 0 0,00 0 0,00
L10 LILAMA 10 0,00 0 0 0,00 0 0,00
SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn 0,48 6.800 6.800 0,48 0 0,00
MCP In và Bao bì Mỹ Châu 0,00 0 0 0,00 0 0,00
MCG Cơ điện và XD VN 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HTT Thương mại Hà Tây 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TBC Thủy điện Thác Bà 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HU3 Xây dựng HUD3 0,00 0 0 0,00 0 0,00
HOT Du lịch - DV Hội An 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DRL Thủy điện - Điện lực 3 0,02 380 380 0,02 0 0,00
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 0,88 7.430 7.430 0,88 0 0,00
SFC Nhiên liệu Sài Gòn 0,00 0 0 0,00 0 0,00
AAM Thủy sản Mekong 0,00 0 0 0,00 0 0,00
SGR Địa ốc Sài Gòn 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.