NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan -17,51 -94.605 380.000 70,29 474.605 87,80
QNS Đường Quảng Ngãi -13,44 -266.900 700 0,04 267.600 13,48
ACV Cảng Hàng không VN 1,42 15.000 101.000 10,01 86.000 8,60
CLX XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) -2,98 -200.000 0 0,00 200.000 2,98
VEA Máy động lực và Máy NN -1,41 -32.600 6.400 0,27 39.000 1,68
MML Masan MEATLife -1,10 -32.100 0 0,00 32.100 1,10
POM Thép Pomina -1,00 -295.700 600 0,00 296.300 1,00
FOC FPT Online -0,85 -10.000 1.800 0,15 11.800 1,00
KVC XNK Inox Kim Vĩ -0,52 -235.000 5.000 0,01 240.000 0,53
BSR BSR -0,45 -19.800 2.800 0,06 22.600 0,52
MFS Mobifone Service -0,28 -9.200 0 0,00 9.200 0,28
CSI Chứng khoán Kiến thiết VN -0,07 -2.000 2.700 0,10 4.700 0,17
VOC Dầu thực vật Việt Nam -0,16 -8.000 0 0,00 8.000 0,16
HHG Vận tải Hoàng Hà -0,12 -54.400 0 0,00 54.400 0,12
NBE Sách và Thiết bị GD Miền Bắc -0,12 -10.000 0 0,00 10.000 0,12
VTK Tư vấn thiết kế Viettel 0,06 720 1.720 0,14 1.000 0,08
IFS Thực phẩm Quốc tế 0,00 0 2.000 0,06 2.000 0,06
VGR Cảng xanh VIP -0,06 -1.000 0 0,00 1.000 0,06
VGI Đầu tư Quốc tế Viettel -0,06 -600 0 0,00 600 0,06

Cập nhật lúc 15:10 24/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.