NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
PBP Bao bì Dầu khí VN 0,01 900 900 0,01 0 0,00
SD5 Sông Đà 5 0,00 0 1.000 0,01 1.000 0,01
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia -0,01 -300 300 0,01 600 0,02
BAB Ngân hàng Bắc Á 0,01 500 500 0,01 0 0,00
SD9 Sông Đà 9 0,00 0 500 0,01 500 0,01
VHL Viglacera Hạ Long 0,01 500 500 0,01 0 0,00
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai -0,02 -3.400 1.100 0,00 4.500 0,02
CLH Xi măng La Hiên 0,00 200 200 0,00 0 0,00
MBG Tập đoàn MBG 0,00 200 900 0,00 700 0,00
BTS Xi măng Bút Sơn 0,00 600 600 0,00 0 0,00
KSQ CNC Capital Việt Nam 0,00 500 500 0,00 0 0,00
WSS Chứng khoán Phố Wall 0,00 -500 300 0,00 800 0,00
VE8 Xây dựng Điện Vneco 8 0,00 400 400 0,00 0 0,00
HLC Than Hà Lầm 0,00 100 100 0,00 0 0,00
SHE PT Năng Lượng Sơn Hà 0,00 100 100 0,00 0 0,00
WCS Bến xe Miền Tây -0,02 -97 3 0,00 100 0,02
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương 0,00 100 100 0,00 0 0,00
DHP Điện cơ Hải Phòng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DHT Dược phẩm Hà Tây -0,06 -1.300 0 0,00 1.300 0,06
DIH PT Xây dựng Hội An 0,00 0 0 0,00 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 14/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.