NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MAS Sân bay Đà Nẵng 0,12 3.500 3.500 0,12 0 0,00
API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 0,12 15.200 15.200 0,12 0 0,00
NRC Tập đoàn Danh Khôi 0,10 21.800 25.000 0,12 3.200 0,02
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 0,11 13.700 13.700 0,11 0 0,00
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) -0,13 -10.000 7.000 0,09 17.000 0,22
APS CK Châu Á - TBD 0,08 10.000 10.000 0,08 0 0,00
TVD Than Vàng Danh 0,07 6.000 6.000 0,07 0 0,00
PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam -0,22 -7.000 2.300 0,07 9.300 0,29
DL1 Tập đoàn Alpha 7 0,06 12.100 12.300 0,06 200 0,00
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng 0,05 800 800 0,05 0 0,00
VGS Ống thép Việt Đức -2,09 -54.500 800 0,03 55.300 2,12
PSI Chứng khoán Dầu khí 0,02 2.900 3.400 0,03 500 0,00
NSH Nhôm Sông Hồng 0,02 4.000 4.000 0,02 0 0,00
TSB Ắc quy Tia Sáng 0,02 400 400 0,02 0 0,00
SLS Mía đường Sơn La 0,02 100 100 0,02 0 0,00
HVT Hóa chất Việt trì 0,02 200 200 0,02 0 0,00
BCC Xi măng Bỉm Sơn 0,02 1.900 1.900 0,02 0 0,00
PVG Kinh doanh LPG Việt Nam 0,01 1.700 1.700 0,01 0 0,00
TTH TM và DV Tiến Thành 0,01 3.000 3.000 0,01 0 0,00
VC7 BGI Group 0,01 1.000 1.000 0,01 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 14/06/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.