Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 105.887 1.229,73 10.636 115.620 1.159,36 10.949
ROS Xây dựng FLC FAROS 11.376 1.178,81 86.913 13.563 804,17 70.692
FLC Tập đoàn FLC 10.922 855,55 92.358 9.263 770,06 70.503
MBB MBBank 5.634 270,36 55.503 4.871 289,39 51.367
DLG Đức Long Gia Lai 17.512 237,86 13.980 17.015 156,34 8.928
STB Sacombank 7.727 239,92 33.683 7.123 269,28 34.848
HPG Hòa Phát 4.045 231,94 72.299 3.208 259,04 64.043
HSG Tập đoàn Hoa Sen 5.787 188,42 28.872 6.526 194,55 33.618
CTG VietinBank 4.103 169,54 41.511 4.084 189,09 46.084
HQC Địa ốc Hoàng Quân 21.091 167,62 13.931 12.032 196,36 9.310
VRE Vincom Retail 2.279 155,85 68.093 2.289 175,39 76.962
VPB VPBank 6.835 155,23 23.465 6.616 196,19 28.703
ASM Tập đoàn Sao Mai 8.645 146,40 29.088 5.033 156,17 18.065
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 4.159 139,29 32.819 4.244 106,73 25.660
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.706 124,50 35.992 3.459 129,56 27.531
LDG Đầu tư LDG 5.064 124,27 26.203 4.743 117,71 23.246
AAA An Phát Bioplastics 5.239 125,59 30.685 4.093 161,43 30.811
SCR Sacomreal 8.560 126,54 19.838 6.379 142,36 16.630
HVG Thủy sản Hùng Vương 9.849 119,17 6.262 19.030 64,42 6.541
SSI Chứng khoán SSI 3.991 115,40 33.701 3.424 111,13 27.847

Cập nhật lúc 15:10 11/11/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.