Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
GMC Garmex Sài Gòn 1.313 187,31 151.455 1.237 183,30 139.564
PIT XNK PETROLIMEX 1.514 198,70 131.004 1.517 180,52 119.253
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 1.285 193,04 148.324 1.301 176,93 137.705
SAV Savimex 1.639 151,40 119.450 1.267 178,09 108.680
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 929 186,02 242.279 768 177,17 190.786
TCR Gốm sứ TAICERA 1.743 154,44 98.142 1.574 172,57 99.028
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 1.865 177,39 112.232 1.581 171,24 91.838
DC4 Xây dựng DIC Holdings 1.897 156,62 115.250 1.359 165,25 87.096
DTL Đại Thiên Lộc 3.778 178,35 41.937 4.253 165,31 43.755
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 2.038 145,48 96.765 1.503 162,65 79.827
GDT Gỗ Đức Thành 1.087 146,55 178.007 823 161,18 148.344
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 867 137,28 198.593 691 155,69 179.493
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 1.606 149,33 115.358 1.294 154,60 96.239
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.442 154,34 114.967 1.342 152,15 105.502
SC5 Xây dựng Số 5 1.487 157,16 101.107 1.554 149,98 100.867
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
PNC Văn hóa Phương Nam 2.121 160,74 73.519 2.186 148,07 69.803

Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.