Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HLG Tập đoàn Hoàng Long 2.438 191,44 83.053 2.305 206,04 84.511
NNC Đá Núi Nhỏ 1.130 167,86 201.884 831 201,60 178.390
CSG Cáp Sài Gòn 2.568 209,52 81.369 2.575 203,47 79.228
PIT XNK PETROLIMEX 1.493 209,99 143.662 1.462 192,41 128.912
VFC Vận tải biển VINAFCO 2.961 229,61 70.637 3.251 196,85 66.475
AST Dịch vụ Hàng không Taseco 921 200,04 267.647 747 191,96 208.506
BBC Bánh kẹo BIBICA 1.343 219,32 149.517 1.467 200,51 149.254
HTV Logistics Vicem 1.936 173,85 99.497 1.747 191,85 99.077
GDT Gỗ Đức Thành 1.090 173,58 206.097 842 188,04 172.593
GMC Garmex Sài Gòn 1.298 192,61 158.694 1.214 190,15 146.541
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản 2.229 192,42 88.056 2.185 188,51 84.558
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 1.585 178,15 141.249 1.261 183,93 116.060
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 1.273 196,86 152.958 1.287 179,72 141.211
VMD Y Dược phẩm Vimedimex 1.760 188,98 128.768 1.468 182,64 103.747
SGR Địa ốc Sài Gòn 1.427 170,96 161.752 1.057 177,22 124.172
TCR Gốm sứ TAICERA 1.701 156,27 100.744 1.551 175,27 103.056
DTL Đại Thiên Lộc 3.688 180,11 44.264 4.069 168,05 45.568
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 2.010 151,56 99.324 1.526 166,51 82.842
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 848 146,59 217.849 673 164,40 193.892
CHP Thủy điện Miền Trung 1.885 160,99 103.070 1.562 163,23 86.595

Cập nhật lúc 15:10 12/07/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.