Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 1.231 206,97 190.639 1.086 226,03 183.564
SII Hạ tầng Nước Sài Gòn 3.562 184,27 50.676 3.636 220,87 62.011
PGI Bảo hiểm PJICO 2.445 199,16 91.466 2.177 219,80 89.888
TMT Ô tô TMT 1.434 213,17 170.535 1.250 217,95 151.987
LGC Đầu tư Cầu đường CII 2.249 229,75 80.983 2.837 220,14 97.881
FDC FIDECO 2.113 202,19 94.646 2.136 216,23 102.315
STG Kho Vận Miền Nam 2.006 195,74 111.695 1.752 215,71 107.548
MTG MTGAS 2.919 229,74 83.159 2.763 213,77 73.228
RDP Nhựa Rạng Đông 1.695 214,45 138.305 1.551 213,64 126.013
SFI Vận tải SAFI 1.293 208,45 169.711 1.228 214,70 165.993
KHA Đầu tư và DV Khánh Hội 2.070 213,01 99.300 2.145 213,50 103.166
IMP IMEXPHARM 1.040 184,14 201.982 912 210,67 202.628
PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung 3.846 209,97 61.162 3.433 206,14 53.591
HLG Tập đoàn Hoàng Long 2.438 191,44 83.053 2.305 206,04 84.511
CSG Cáp Sài Gòn 2.568 209,52 81.369 2.575 203,47 79.228
NNC Đá Núi Nhỏ 1.138 160,11 191.908 834 192,62 169.230
VFC Vận tải biển VINAFCO 2.961 229,61 70.637 3.251 196,85 66.475
BBC Bánh kẹo BIBICA 1.369 218,10 144.247 1.512 199,92 146.069
ICF Đầu tư Thương mại Thủy sản 2.229 192,42 88.056 2.185 188,51 84.558
HTV Logistics Vicem 2.009 169,57 93.375 1.816 186,92 93.023

Cập nhật lúc 15:10 26/09/2023. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.