Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 102.568 1.097,68 9.226 118.977 1.111,12 10.833
ROS Xây dựng FLC FAROS 9.903 1.124,51 95.293 11.801 634,36 64.059
FLC Tập đoàn FLC 9.364 373,15 38.321 9.737 260,93 27.865
MBB MBBank 5.818 279,21 51.438 5.428 266,62 45.829
STB Sacombank 7.568 248,64 33.054 7.522 259,06 34.229
HPG Hòa Phát 4.340 189,62 67.441 2.812 208,27 47.985
HQC Địa ốc Hoàng Quân 20.693 163,87 12.855 12.748 167,24 8.082
CTG VietinBank 4.022 157,17 34.163 4.601 176,84 43.969
DLG Đức Long Gia Lai 14.738 152,37 7.725 19.724 93,22 6.325
VPB VPBank 5.643 158,09 23.683 6.675 176,66 31.307
ASM Tập đoàn Sao Mai 7.315 146,70 27.619 5.312 151,46 20.705
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.554 139,21 33.093 4.207 109,71 30.874
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 9.988 130,15 12.984 10.024 136,20 13.637
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 4.042 127,79 32.515 3.930 130,61 32.316
LDG Đầu tư LDG 4.867 127,07 26.575 4.782 124,66 25.614
HSG Tập đoàn Hoa Sen 5.257 125,80 23.870 5.270 129,17 24.570
TCB Techcombank 3.985 123,73 27.155 4.556 131,67 33.043
VRE Vincom Retail 2.404 124,13 70.859 1.752 138,97 57.819
SCR Sacomreal 9.832 113,38 16.754 6.767 144,74 14.721
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 4.275 109,96 28.622 3.842 125,71 29.408

Cập nhật lúc 15:10 18/10/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.