NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
GSP Gas Shipping 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TVT May Việt Thắng 0,00 0 0 0,00 0 0,00
ADS Dệt sợi DAMSAN 0,00 0 0 0,00 0 0,00
IBC Đầu tư APAX Holdings -32,22 -1.283.900 0 0,00 1.283.900 32,22
HTL Ô tô Trường Long 0,00 0 0 0,00 0 0,00
FUCVREIT Quỹ đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 0 0 0,00 0 0,00
CMX CAMIMEX Group -0,07 -4.000 0 0,00 4.000 0,07
VNE Xây dựng điện Việt Nam 0,00 -100 0 0,00 100 0,00
PAN Tập đoàn PAN -0,22 -10.000 0 0,00 10.000 0,22
CSM Cao su Miền Nam 0,00 0 0 0,00 0 0,00
TV2 Tư vấn XD Điện 2 -0,16 -2.020 0 0,00 2.020 0,16
HU1 Xây dựng HUD1 0,00 0 0 0,00 0 0,00
ELC Phát triển Công nghệ ĐT-VT -0,02 -3.480 0 0,00 3.480 0,02
VDP Dược phẩm VIDIPHA 0,00 0 0 0,00 0 0,00
AGM XNK An Giang -0,24 -17.620 0 0,00 17.620 0,24
MWG Thế giới di động 0,00 0 0 0,00 0 0,00
LSS Mía đường Lam Sơn 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VTO VITACO 0,00 -500 0 0,00 500 0,00
PDN Cảng Đồng Nai 0,00 0 0 0,00 0 0,00
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 0,00 -70 0 0,00 70 0,00

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.