Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
KOS Công ty KOSY 2.849 64,40 23.211 2.774 58,06 20.379
DTT Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành 1.679 60,10 29.652 2.027 50,28 29.941
TIP PT KCN Tín Nghĩa 1.323 58,94 58.075 1.015 61,23 46.268
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 807 58,37 95.536 611 68,24 84.515
TRA Traphaco 735 58,36 81.999 712 59,46 80.837
BTT TM - DV Bến Thành 1.723 58,16 32.855 1.770 51,29 29.770
DCC Xây dựng Công nghiệp 2.003 58,49 24.552 2.382 48,82 24.377
TCO Vận tải Duyên Hải 2.800 57,54 17.419 3.303 52,57 18.774
BT6 Bê tông 6 1.273 56,42 33.949 1.662 39,78 31.255
HT2 Xi măng Hà Tiên 2 2.257 56,97 25.508 2.234 52,55 23.285
CRC Create Capital Việt Nam 2.093 58,52 39.461 1.483 67,52 32.256
VDS Chứng khoán Rồng Việt 1.998 56,67 45.177 1.254 67,77 33.917
SBC Vận tải và Giao nhận Bia SG 1.809 53,98 29.060 1.858 44,59 24.643
HTN Hưng Thịnh Incons 1.786 54,34 32.385 1.678 54,97 30.768
TIC Điện Tây Nguyên 1.868 53,31 30.193 1.766 58,85 31.506
TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 2.623 53,79 21.464 2.506 62,43 23.800
OPC Dược phẩm OPC 1.190 52,69 50.712 1.039 64,85 54.499
CLC Thuốc lá Cát Lợi 1.080 52,23 55.880 935 60,48 55.986
FIR Địa ốc First Real 1.460 51,51 29.676 1.736 32,10 21.979
TMP Thủy điện Thác Mơ 1.492 51,08 36.889 1.385 50,54 33.878

Cập nhật lúc 15:10 29/05/2020. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.